Dne 9. 2. 2020 byla schůze včelařů Skuteč. Její součástí byla přednáška na téma Nemoci, zdraví a škůdci včel. Přednášel přítel Bureš z Hluboké. Zúčastnilo se 40 členů. Přednáška byla velmi zajímavá.