Celkový počet včelařů na Skutečsku k 31. 12. 2021 je 65  s celkovým počtem 655 včelstev.

Počet včelařů a včelstev na Skutečsku

Počet včelařů a včelstev na Skutečsku

Včelařství patří mezi nejstarší činnosti, jimiž si naši dávní předci zajišťovali obživu. První dochovaný záznam o sběru medu najdeme na stěně Cueva de la Araña (Pavoučí jeskyně) ve vesničce Bicorp u Valencie a pochází z konce starší doby kamenné, tedy z doby zhruba deset tisíc let před naším letopočtem.

Na Blízkém východě se včely chovaly v hliněných džbánech už před pěti tisíci lety (a chovají se tak dodnes). Ve středověké Evropě se včelaři těšili velké úctě, měli vlastní cechy, mohli nosit zbraň, měli zvláštní práva, a dokonce i vlastní, tzv. včelařský soud.

Dne 8. dubna 1775 podepsala Marie Terezie včelařský patent pro Moravu. Na základě tohoto právního dokumentu, který zůstal v platnosti až do roku 1950, vznikla včelařská škola ve Starém Brně, držitelé včelstev byli zbaveni jakýchkoliv daňových břemen a svým způsobem i nevolnických povinností. Za císaře Josefa II. se včelaření začalo vyučovat v kněžských seminářích, a průkopníky dodnes populárního lidového včelaření se tak stávali především venkovští kněží.