Správně popsaný vzorek měli

Správně popsaný vzorek měli