Přednáška (z 29. 8. 2019 o včelaření) pana Mihulky měla v SeniorCentrum Skuteč velký úspěch😉

Výklad p. Mihulky

Výklad p. Mihulky

Přednáška v Senior Centrum Skuteč

Přednáška v Senior Centrum Skuteč

Ukázka úlu

Ukázka úlu