Leden

• včely potřebují ze všeho nejvíce klid
• pravidelně dohlížíme, aby se neucpala česna mokrým sněhem nebo včelími mrtvolkami
• poslechem se ujistíme, že včelstva vydávají tichý a rovnoměrný šum
• od včelstev odebíráme měl na vyšetření varroázy

Únor
• třídíme plásty – ty nejstarší vyvařujeme na vosk
• včelaři, kteří chovají matky na prodej, vyšetřují si včelstva na nosematózu a akarapidozu (odeberou 30 mrtvolek)
• odebíráme vzorky měli na vyšetření moru včelího plodu
• při očekávaném oteplení zbavíme prostor před úly sněhu

Březen
• odstraníme z česen zábrany proti hlodavcům
• po prvních proletech včelstev prohlédneme úlová dna, z podezřelých včelstev zašleme vzorky na rozbor
• uděláme hlavní jarní prohlídku včelstev ve dnech, kdy teplota ve stínu je vyšší než 10OC
• spojíme slabá, bezmatečná (avšak zdravá) včelstva
• zjistíme stav a kvalitu zásob, v případě potřeby je doplníme plásty s medem a pylem
• u nástavkových úlů vyměníme dna

Duben
• pokud jsme tak už neučinili, připravíme na slunném místě venkovní napajedlo
• podle potřeby ještě doplňujeme glycidové a pylové zásoby
• odstraníme neobsednuté plásty
• podle síly včelstva rozšiřujeme plodiště soušemi
• drátkujeme rámky a zatavujeme mezistěny
• začíná-li snůška a projeví-li se stavební pud, můžeme plodiště rozšířit mezistěnami

Květen
• rozšířením česna vytvoříme dobrou ventilaci úlů
• vkládáním mezistěn a stavebních rámků rozšiřujeme včelstva a zabraňujeme rojení
• přebytečné pylové plásty včelstvům odebereme a uschováme
• 10 až 14 dnů před očekávanou hlavní snůškou vložíme mateří mřížku mezi plodiště a medník

Červen
• pokračujeme v chovu matek
• vyměníme staré a nevýkonné matky
• podporujeme včelstva, aby co nejvíce stavěla
• trubčí plásty 2. a 3. generace vyřezáváme a tím je využíváme jako lapače roztočů varroa
• pokračujeme ve tvorbě oddělků

Červenec
• připravíme se na medobraní
• nikdy nevytáčíme nezralý med
• tvoříme smetence
• z plodiště vyjmeme nedostavěné mezistěny, panenské souše a černé plásty
• podle potřeby léčíme včelstva kyselinou mravenčí
• začínáme s krmením včelstev, abychom udrželi matku v kladení, čímž se vyprodukuje velké množství dlouhověkých včel

Srpen
• dbáme, aby včelstva měla dostatek prostoru, medu a pylu
• odstraníme přebytečné plásty
• dodáváme včelám podstatnou dávku zimních zásob
• odstraňujeme nadbytečné nástavky
• vydezinfikujeme zásobní souše a plásty proti nosematóze

Září
• dodáme včelstvům zbývající dávku zimních zásob
• uděláme konečnou prohlídku včelstev a podle potřeby doplníme včelám zásoby
• využijeme poslední možnosti spojit včelstva
• při léčení dbáme, aby při léčení nebyl zavíčkovaný plod
• vkládáme vydezinfikované úlové podložky do podmetů

Říjen
• před první fumigací proti varroáze by měla být včelstva bez plodu
• proti hlodavcům snížíme česna na výšku 7 mm nebo nasadíme kovové zábrany
• opravujeme úly a včelařské pomůcky

Listopad
• podle pokynů veterinární správy provedeme ošetření včelstev proti varroáze – dbáme, aby včelstva byla bez plodu a poslední ošetření bylo provedeno do konce roku
• souše odesíláme ke zpracování na mezistěny
• uděláme rozbor našeho včelaření

Prosinec
• v přírodě umístíme krmítka a rozvěsíme kousky loje a šlach, čímž odvedeme pozornost ptáků od úlů
• před plískanicemi se uchýlíme do tepla a řežeme lišty, sbíjíme rámky…
• dlouhé zimní večery zasvětíme studiu odborné literatury
• po provedeném léčení řádně očistíme podložky a připravíme k odběru měli